O NÁS

Pálenica a biofarma Kadlec Destillery

Pestovateľskú pálenicu  a ovocný liehovar KADLEC DESTILLERY v Kopčanoch  sme otvorili od roku 2019.

V pôvodných budovách na bývalom JRD Kopčany, ktoré by vedeli rozprávať svoj príbeh sme zachovali architektúru a obnovili do moderného štandardu pre potreby rozvoja biofarma, mäsiarskej dielne a remeselnej pálenice. Osadili sme modernú technológiu. 

KVALITNÉ DESTILÁTY

vyberte si z nášho portfólia destilátov

Výroba pálenice

Srdce pálenice tvorí tradičná medená kotlová súprava s rektifikačnou kolónou. Kompletná technológia je produktom práce skúseného remeselníka a výsledkom skoro 20 rokov skúseností z oblasti výroby technologických zariadení na prestovateľské pálenie ovocia. Ručne tepaný, celomedený destilačný kotol s objemom 300 l je vylepšený o jedinečný parný dóm kónického tvaru, ktorý zabezpečuje maximálnu cirkuláciu liehovej pary a jej intenzívnu katalýzu s medeným povrchom kotla.

Po vydestilovaní ovocného rmutu (kvasu) v destilačnom kotle na medziprodukt, tzv. vodku, nasleduje čistenie trojetážovou rektifikačnou kolónou. Výsledkom je 3 krát destilovaný destilát prvotriednej kvality s maximálne kladeným dôrazom na chuť, arómu a ich súlad.
U nás Vám pripravíme ten najkvalitnejší destilát. To si však vyžaduje aj prípravu kvalitného kvasu. Ani ten najlepší technológ Vám z nekvalitného kvasu nevyrobí príjemný a lahodný destilát.

0 l

destilačnej súpravy

0 x

destilovaný destilát

0 +

rokov skúseností

1 +

vypálených litrov kvasu