História

KADLEC DESTILLERY

Pestovateľskú pálenicu a ovocný liehovar KADLEC DESTILLERY v Kopčanoch sme otvorili od roku 2019. V pôvodných budovách na bývalom JRD Kopčany, ktoré by vedeli rozprávať svoj príbeh sme zachovali architektúru a obnovili do moderného štandardu pre potreby rozvoja biofarma, mäsiarskej dielne a remeselnej pálenice. Osadili sme modernú technológiu.  

POZRIEŤ VIDEO

KOMBINÁCIA TRADIČNEJ TECHNOLÓGIE S MODERNÝMI TRENDAMI

Srdce pálenice tvorí tradičná medená kotlová súprava s rektifikačnou kolónou. Kompletná technológia je produktom práce skúseného remeselníka a výsledkom skoro 20 rokov skúseností z oblasti výroby technologických zariadení na prestovateľské pálenie ovocia. Ručne tepaný, celomedený destilačný kotol s objemom 300 l je vylepšený o jedinečný parný dóm kónického tvaru, ktorý zabezpečuje maximálnu cirkuláciu liehovej pary a jej intenzívnu katalýzu s medeným povrchom kotla.

Po vydestilovaní ovocného rmutu (kvasu) v destilačnom kotle na medziprodukt, tzv. vodku, nasleduje čistenie trojetážovou rektifikačnou kolónou. Výsledkom je 3 krát destilovaný destilát prvotriednej kvality s maximálne kladeným dôrazom na chuť, arómu a ich súlad.
U nás Vám pripravíme ten najkvalitnejší destilát. To si však vyžaduje aj prípravu kvalitného kvasu. Ani ten najlepší technológ Vám z nekvalitného kvasu nevyrobí príjemný a lahodný destilát.

Pálenicu po technologickej stránke vedie vyštudovaný páleničiar

historia-2
DESTILOVANIE

Výhody destilačnej kolóny

  • vyššia kvalita destilátu
  • zvýraznenie aromatických látok
  • rýchlejší proces destilácie
  • čistota výsledného destilátu

V súčasnej dobe sa pálenie kvasov pre pestovateľa a tiež výroba kvalitných destilátov vlastnej značky vykonáva na 300l destilačnej súprave s rektifikačným kotlom s aromadómom, 3-etážovou kolónou a   je určená na spracovanie kvasov do 300l.
Všetky medené povrchy sú vytvorené z 99,9% potravinárskej medi, ktorej katalytické vlastnosti zaručujú maximálne nároky na hygienu a kvalitu potravinárskej výroby. Súčasťou súpravy je deflegmátor a prídavné katalyzátory na pohlcovanie karcinogénnych látok. Táto technológia nám umožňuje získať vysokokvalitný, chutný a aromatický destilát. Vysoká teplota vznikajúca v kotli spaľovaním dreva umožňuje destilovať všetky potrebné zložky kvasu. Priamo nad ohniskom sa nachádza kotol zo silnej ručne tepanej medi a klobúkom nazývaným  jedinečný parný dóm, ktorý zabezpečuje maximálnu cirkuláciu liehovej pary a jej intenzívnu katalýzu s medeným povrchom kotla.

V našej destilačnej kolóne je možné riadiť proces destilácie už od začiatku. Čo pomáha docieliť kvality požadovanej zákazníkom.